LPV

de wethouder

Informatie afkomstig van vergadering van 9 maart 2017

Op de vergadering van 9 maart is veel duidelijk geworden.
Dit komt vooral doordat de visie van de twee ondernemers naar voren werd gebracht.

De ondernemer van de kanovijver is in 1972 begonnen en is hier dus 45 jaar bezig. Gedurende 10 jaar staat zijn bedrijf te koop. Dit is tot nu toe niet verkocht, hetgeen mogelijk mede komt doordat er een overval heeft plaatsgevonden, die nieuwe ondernemers afschrikt zich daar te vestigen.

In 2011 diende de ondernemer van de sauna een verzoek in om uit te mogen breiden. Dit verzoek werd niet gehonoreerd omdat de gemeenteraad  van mening was dat de plannen onvoldoende onderbouwd waren. Over de huidige plannen, die er nu liggen, werd duidelijk dat dit niet de plannen van de sauna zijn, integendeel, maar dat de ondernemer hier uiteindelijk wel mee ingestemd heeft.kano


De plannen komen van de wethouder. Hij probeert deze door te drukken terwijl hij zich zelf ondertussen steeds verstopt achter de ruggen van beide ondernemers. De bevolking en ook de gemeenteraad worden foutief voorgelicht (in de landelijke politiek wordt een minister doorgaans gedwongen afte treden bij foutief voorlichten van de kamer).

Boven beschreven wijze van handelen heeft tot een enorme onrust bij de bevolking geleid, die nu al heel lang duurt. Maar duidelijk werd ook dat de ondernemers hier eveneens grote last van ondervinden. Door de bevolking worden ze met de nek aangekeken omdat zij er voor verantwoordelijk worden gehouden het prachtige Nollebos vol te willen bouwen. Daarom nogmaals: het zijn niet de ondernemers van wie dit alles afkomstig is.

Omdat dit duidelijk begint te worden, probeert de wethouder het nu weer op een andere manier.  Hij wil alle afspraken weg leggen en nieuwe afspraken maken, met als enig doel om toch weer in het bos te kunnen gaan bouwen.

Ondertussen is al heel lang duidelijk geworden dat de complete bevolking het laatste stuk groen in Vlissingen wil behouden.

En nu is het afwachten welke politieke partijen met deze kennis het gedrag van deze wethouder nog blijven honoreren.

betoging Nollebos