Nollebos: meer dan alleen een stadspark en de groene long van Vlissingen.

( op 16 februari 2017 verstuurd naar alle gemeenteraadsleden van Vlissingen. )

Financiën en ongeregeldheden

Vlissingen is de enige artikel 12 gemeente in Nederland (uitgezonderd het piepkleine Ten Boer). Waarschijnlijk hadden de mensen in het stadhuis van Vlissingen destijds goede bedoelingen, maar nu, jaren later, ondervindt de gehele bevolking iedere dag de gevolgen van de beslissingen die toen genomen zijn.
Op oudejaarsnacht waren er ongeregeldheden en vernielingen in Vlissingen. De volgende dag waren die te zien op  het NOS journaal. Wij vragen ons af of het één met het ander te maken heeft. Het feit dat er in Vlissingen nergens geld voor is, alles minder wordt en de ontevredenheid hierover bij de jeugd. En wat is hier tegen te doen ………

…….. Mountainbikers / faciliteiten voor de jeugd

Mountainbikers hebben toestemming gekregen om ook gebruik te maken van het Nollebos.
Het zijn vooral jongeren die mountainbiken. Wij zijn van mening dat de komst van de mountainbikers een goede ontwikkeling kan zijn. De weinige natuur die er in Vlissingen nog is, moeten we met elkaar delen. En hiermee is er nu nog een reden bijgekomen om het Nollebos intact te laten. Het is fijn als de natuur tevens zorgt voor betaalbare faciliteiten voor de jeugd, zodat de jongeren hier ook blijven wonen.

 Huisvesting

Momenteel staan er 560 huizen te koop in Vlissingen. (zie Funda). Het verdwijnen van de laatste natuur zal de stad minder aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners. Een uittocht valt eerder te verwachten. En vakantiehuizen zijn huizen die het grootste deel van het jaar leeg staan, ook al worden ze misschien wel verkocht.

 Toeristen, (kip met de gouden eieren)

Een belangrijk punt is de zorg voor de toeristen. Voor Vlissingen belangrijk, want met elkaar zijn zij de kip met de gouden eieren. Toeristen komen hier voornamelijk voor de natuur en het strand. De oppervlakte van het strand is klein in Vlissingen en op een groot deel staan al vakantiehuisjes. Als het aan het college ligt wordt er ook nog een bouwvergunning afgegeven om op het strand zelf een hotel te bouwen. (waar in Nederland of Europa wordt zoiets nog meer toegestaan ?)  Indien nu ook de schaarse natuur verdwijnt, blijft er voor de toeristen weinig reden over om nog naar Vlissingen te komen. De kip legt geen eieren meer. Van groot belang dat zij in leven blijft.

Natuur en gezondheid

Kortgeleden stond er een groot artikel in de krant over het belang van aanwezigheid van natuur voor kinderen om gezond te kunnen opgroeien.

Toeristen, wandelaars, met of zonder hond, ruiters, hardloopgroepen (dat zijn er zeer vele), vogelaars, andere natuurliefhebbers en nu ook de mountainbikers kunnen ieder op eigen wijze genieten van dit prachtige laatste stuk natuur in Vlissingen.